Počet výsledků: 39

Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Filologie: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
zahrnout jen obhájené práce

Babincová, Adriana

(obhajoba byla úspěšná)

Benetinová, Pavla

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2019

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Diplomová práce: Vývoj podpůrné mobilní aplikace pro osvojování si českého jazyka německými studenty

Brychtová, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2019

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Diplomová práce: Analýza mluveného projevu u pacientů s afázií

Citterberg, Erik

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2020

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Diplomová práce: Derivační slovník češtiny pro nerodilé mluvčí

Cukr, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2017

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Diplomová práce: Český korpus příkladových vět

Diatelová, Irena

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2016

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Diplomová práce: Analýza chyb v diktátech žáků se specifickými poruchami učení

Dvořáková, Jitka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2017

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Diplomová práce: Praktické využití korpusů při výuce českého jazyka na základních školách

Ejem, Matouš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2019

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Diplomová práce: Doplněk do prohlížeče pro automatický jazykový korektor

Findejsová, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2019

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Diplomová práce: Tvoření názvů mláďat: morfologie, syntax a frekvence

Geržová, Helena

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2019

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Diplomová práce: Automatická detekce negramatických větných konstrukcí pro češtinu

Hanzlová, Blanka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2017

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Diplomová práce: Vlastní jména ve facebookové skupině LARP CZ

Holaj, Richard

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2018

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Diplomová práce: Počítačová podpora osvojování české ortoepické výslovnosti

Husárová, Dagmar

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2015

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Diplomová práce: Určování tvarotvorných vzorů neznámých slov

Jiskrová, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2017

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Diplomová práce: Analýza výslovnosti moderátorů rozhlasových zpráv

Kachlířová, Miroslava

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Diplomová práce: Využití Wackernagelova zákona pro automatické doplňování interpunkce

Kereková, Adéla

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2015

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Diplomová práce: Odborná slovní zásoba v korpusu textů z oblasti informatiky

Klement, David

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2018

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Diplomová práce: Vizualizace sémantické sítě

Koláčková, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2015

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Diplomová práce: Techniky parafrázování v novinových textech

Konečný, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2018

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Diplomová práce: Využití pedagogických metodik pro automatickou analýzu obtížnosti textu

Kunovský, Adam

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2020

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Diplomová práce: Sémantické třídy českých sloves