Počet výsledků: 2

Výsledky se týkají zvoleného oboru AREA Filologicko-areálová studia (doktorské kombinované)
Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Filologie (čtyřleté): Filologicko-areálová studia
zahrnout jen obhájené práce

Klvaňová, Alena

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2019

Studijní program: Filologie (čtyřleté)
Studijní obor: Filologicko-areálová studia
Disertační práce: Fenomén alexandrinek: problém vnímání „samostatně jednajících“ žen ve slovinské literatuře

Půža, Miroslav

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2014

Studijní program: Filologie (čtyřleté)
Studijní obor: Filologicko-areálová studia
Disertační práce: "Albanskij jazyk" a "Padonki" jako sociální a kulturní jev v současném ruském jazyce v komparaci s analogickými jevy v české internetové kultuře