Počet výsledků: 78

Výsledky se týkají 3 oborů/plánů studia
Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Historické vědy: Pomocné vědy historické FF - Humanitní studia: Pomocné vědy historické
zahrnout jen obhájené práce

Bittnerová, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2018

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Pomocné vědy historické
Diplomová práce: Nejstarší kopiář metropolitní kapituly Olomouc a jeho dílčí edice z let 1283-1310

Broncová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2014

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Pomocné vědy historické
Diplomová práce: Epigrafické památky na Jindřichohradecku do roku 1900

Burianová, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2013

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Pomocné vědy historické
Diplomová práce: Edice pamětní knihy dědické z let 1655 až 1710

Dlesková, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2017

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Pomocné vědy historické
Diplomová práce: Sfragistická sbírka Muzea Komenského v Přerově

Dokládalová, Pavlína

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2006

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Pomocné vědy historické
Diplomová práce: Epigrafické památky na Rýmařovsku

Dopitová, Simona

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2008

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Pomocné vědy historické
Diplomová práce: Epigrafické památky v Prostějově: úplný soupis

Dosoudilová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2011

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Pomocné vědy historické
Diplomová práce: Vývoj školské správy a školství v okolí Veverské Bítýšky od počátků do poloviny 20. století

Dospiva, David

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2011

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Pomocné vědy historické
Diplomová práce: Cisterciácký duktus v listinách klášterů Wilhering, Vyšší Brod, Plasy, Oslavany a Tišnov (1270-1313)

Dostálová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2011

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Pomocné vědy historické
Diplomová práce: Špitál v Telči na přelomu 17. a 18. století

Drejčková, Adéla

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2015

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Pomocné vědy historické
Diplomová práce: Trčkové z Lípy v listinném materiálu (1442-1726). Pramenná edice.

Fajtl, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2013

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Pomocné vědy historické
Diplomová práce: Posélací listy Habsburků pro město Brno v letech 1560 a 1577 - 1636

Fišáková, Taťána

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2014

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Pomocné vědy historické
Diplomová práce: Epigrafické památky v Novém Městě na Moravě a ve Velkém Meziříčí do roku 1900

Führer, Lukáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2010

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Pomocné vědy historické
Diplomová práce: Listiny pražského biskupa Tobiáše (1278-1296). Diplomatická analýza listin a biskupská kancelář

Grobarčíková, Mária

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2018

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Pomocné vědy historické
Diplomová práce: Zelený kopiár mesta Girona. Paleografická analýza.

Hlavinková, Věra

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2014

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Pomocné vědy historické
Diplomová práce: Edice sirotčí knihy dědiny Zarazice

Houzar, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2017

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Pomocné vědy historické
Diplomová práce: Znaková privilegia krále Ferdinanda I. z let 1526-1546 pro města a městečka

Hričková, Jitka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2010

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Pomocné vědy historické
Diplomová práce: Cisterciácký klášter Vallis sanctae Mariae v Oslavanech a jeho hospodářský vývoj v letech 1225-1471

Hrubešová, Nikola

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2014

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Pomocné vědy historické
Diplomová práce: Historie rouchovanských mlýnů na pozadí dějinných souvislostí. Osudy mlynářských rodin na nich usazených.

Janková, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2011

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Pomocné vědy historické
Diplomová práce: De decem preceptis Matěje z Janova

Jurkovič, Ladislav

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2011

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Pomocné vědy historické
Diplomová práce: Průběh vyšetřovacího řízení násilných zločinů před rokem 1850