Počet výsledků: 3

Výsledky se týkají zvoleného oboru KR Klasický řecký jazyk a literatura (bakalářské prezenční dvouoborové)
Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Filologie: Klasický řecký jazyk a literatura
zahrnout jen obhájené práce

Kubík, Zdeněk

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2012

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Klasický řecký jazyk a literatura
Bakalářská práce: Starověké slabičné písemné systémy v egejské oblasti a na Kypru

Műllerová, Ilona

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2006

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Klasický řecký jazyk a literatura
Bakalářská práce: Obraz podsvětí u vybraných autorů

Svoboda, Emil

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2018

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Klasický řecký jazyk a literatura
Bakalářská práce: Platónův dialog Kratylos z hlediska moderní lingvistiky