Počet výsledků: 2

Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Humanitní studia: Klasická archeologie
zahrnout jen obhájené práce

Stachurová, Alexandra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2008

Studijní program: Humanitní studia
Studijní obor: Klasická archeologie
Bakalářská práce: Děti v římském umění

Tabarová, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2012

Studijní program: Humanitní studia
Studijní obor: Klasická archeologie
Bakalářská práce: Koně a jiné hipické bytosti v řecké mytologii