Počet výsledků: 5

Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Humanitní studia: Etnologie
zahrnout jen obhájené práce

Brožová, Jitka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2009

Studijní program: Humanitní studia
Studijní obor: Etnologie
Diplomová práce: Ikonografie perníkářských forem v severovýchodních Čechách

Dorňáková, Mira

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2008

Studijní program: Humanitní studia
Studijní obor: Etnologie
Diplomová práce: Život v komunitě

Machová, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2009

Studijní program: Humanitní studia
Studijní obor: Etnologie
Diplomová práce: Kapitoly z každodenního života vesnice v jihobulharském pohraničí

Románková, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2008

Studijní program: Humanitní studia
Studijní obor: Etnologie
Diplomová práce: Výroční obyčejový cyklus v životě současné vesnice na jihu Valašska (na příkladu obcí Francova Lhota a Valašská Senice)

Vašíková, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2018

Studijní program: Humanitní studia
Studijní obor: Etnologie
Diplomová práce: Reflexe etnické identity a lidové kultury německého obyvatelstva v regionálních tiskovinách na Hřebečsku a Jihlavsku