Počet výsledků: 3

Výsledky se týkají zvoleného oboru SB Srbský jazyk a literatura (bakalářské prezenční dvouoborové)
Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Filologie: Srbský jazyk a literatura
zahrnout jen obhájené práce

Cihlář, Pavel

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2007

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Srbský jazyk a literatura
Bakalářská práce: Balkánská historie jako inspirace v československém filmu

Tesař, Šimon

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2018

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Srbský jazyk a literatura
Bakalářská práce: Problematika psaní velkých počátečních písmen v srbštině

Zárubová, Marcela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2011

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Srbský jazyk a literatura
Bakalářská práce: K poetice románu Astrachán Dragana Velikiće v kontextu srbské postmoderní literatury