Počet výsledků: 2

Výsledky se týkají zvoleného oboru SL Slovinský jazyk a literatura (bakalářské prezenční dvouoborové)
Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Filologie: Slovinský jazyk a literatura
zahrnout jen obhájené práce

Korschová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Slovinský jazyk a literatura
Bakalářská práce: Sebaidentifikácia rozprávača v románe Nekropola Borisa Pahora

Tran, Tien Thanh

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2020

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Slovinský jazyk a literatura
Bakalářská práce: Jazykové, kulturní a historické okolnosti spjaté s tzv. sporem o abecedu