Počet výsledků: 129

Výsledky se týkají zvoleného oboru SH Teorie a provozovací praxe staré hudby (bakalářské kombinované jednooborové)
Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Obecná teorie a dějiny umění a kultury: Teorie a provozovací praxe staré hudby
zahrnout jen obhájené práce

Arnoštová, Marcela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2011

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Teorie a provozovací praxe staré hudby
Bakalářská práce: Augustinián Jeroným Haura (1704-1750) a jeho pastorální árie Surge mopse vocem alta

Aschenbrenner, Vít

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2016

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Teorie a provozovací praxe staré hudby
Bakalářská práce: Hudební provoz plzeňských františkánů v 17. a 18. století se zaměřením na vícehlasý repertoár

Badárová, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Teorie a provozovací praxe staré hudby
Bakalářská práce: Aria pro omni festo Domenica Fischiettiho uložená v ODH MZM

Bébarová, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2012

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Teorie a provozovací praxe staré hudby
Bakalářská práce: Vánoční tématika v kancionálu Slaviček rájský Jana Josefa Božana

Beneš, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2011

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Teorie a provozovací praxe staré hudby
Bakalářská práce: Provedení kantáty "Óda na sv. Cecílii" G. F. Händela kapelou hraběte Haugwitze v Náměšti nad Oslavou

Benešová, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2011

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Teorie a provozovací praxe staré hudby
Bakalářská práce: Kastráti a Falzetisté

Benešová, Gabriela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2011

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Teorie a provozovací praxe staré hudby
Bakalářská práce: Violový consort v Anglii 16. a 17. století a jeho interpretace v daném historickém kontextu

Bittová, Iva

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2015

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Teorie a provozovací praxe staré hudby
Bakalářská práce: Árie Se cerca, se dice B. Galuppiho (pramenná edice)

Blajdová, Ladislava

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2019

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Teorie a provozovací praxe staré hudby
Bakalářská práce: Dvě árie ze sbírky kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kvasicích na Moravě

Boldižár, Stanislav

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2018

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Teorie a provozovací praxe staré hudby
Bakalářská práce: Antifonář Elišky Rejčky: repertoár Svatého týdne. Analýza, edice.

Cabajová, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2011

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Teorie a provozovací praxe staré hudby
Bakalářská práce: Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert pro flétnu č. 2 D dur (historie vzniku, rozbor, interpretace)

Černá Rukavička, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2009

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Teorie a provozovací praxe staré hudby
Bakalářská práce: Páter Gunther Jacob a postavení hudebníků v benediktinském řádu

Černý, Milan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2011

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Teorie a provozovací praxe staré hudby
Bakalářská práce: Pětisborová kytara v italské rané monodii a její podíl na vývoji bassa continua

Derflerová Brázdová, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2013

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Teorie a provozovací praxe staré hudby
Bakalářská práce: Violoncello ve funkci zdobného prvku na historických varhanách (do r. 1800) ve vybraných moravských a slezských lokalitách

Doležalová, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2011

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Teorie a provozovací praxe staré hudby
Bakalářská práce: Latinské árie Josefa Antonína Gureckého

Dominů, Muriel

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Teorie a provozovací praxe staré hudby
Bakalářská práce: Galizona v kontextu střední Evropy od konce 16. století do počátku 19. století

Drápelová, Olga

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2004

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Teorie a provozovací praxe staré hudby
Bakalářská práce: Motetto "O Maria, Mater admirabilis" a Offertorium "Jesu, dulcis memoria" skladatele Antonia Casimira Cartellieriho - doklady doznívání "parodie" koncem 18. století

Duspiva, Milan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2014

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Teorie a provozovací praxe staré hudby
Bakalářská práce: Teorba a její úloha v Itálii v první polovině 17. století

Franková, Irena

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2011

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Teorie a provozovací praxe staré hudby
Bakalářská práce: Varhanní tabulatura z počátku 17. století, nalezená v kostele sv. Prokopa ve Žďáru nad Sázavou

Franková, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2007

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Teorie a provozovací praxe staré hudby
Bakalářská práce: "Nouveau traité de l'accompagnement du clavecin, de l'orgue et des autres instruments" par Monsieur de Saint-Lambert. Komentovaný překlad