Počet výsledků: 36

Výsledky se týkají 3 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Učitelství pro střední školy: Učitelství pedagogiky pro střední školy
zahrnout jen obhájené práce

Adamcová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2019

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství pedagogiky pro střední školy
Diplomová práce: Dějiny Purkyňova gymnázia ve Strážnici v letech 1897 - 1953

Barnetová, Dagmar

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2009

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství pedagogiky pro střední školy
Diplomová práce: Kompetence učitelů na základní škole

Císařová, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2010

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství pedagogiky pro střední školy
Diplomová práce: Obecné menšinové školy na Liberecku z pohledu dobového tisku v letech 1919 -1922

Čejková, Ingrid

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2014

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství pedagogiky pro střední školy
Diplomová práce: Nuda pod lavicí

Dvořáková, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2016

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství pedagogiky pro střední školy
Diplomová práce: Spolupráce učitelů

Floriánová, Irena

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2018

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství pedagogiky pro střední školy
Diplomová práce: Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (případová studie základní školy hlavního vzdělávacího proudu)

Fučík, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2019

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství pedagogiky pro střední školy
Diplomová práce: Vyučování regionální geografie na vybraných gymnáziích a jeho komparace

Gubčová, Adriana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2014

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství pedagogiky pro střední školy
Diplomová práce: Domy na půli cesty

Hoferková, Iva

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2014

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství pedagogiky pro střední školy
Diplomová práce: Kázeň a začínající učitel na druhém stupni základní školy

Holubová, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2014

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství pedagogiky pro střední školy
Diplomová práce: Gender a třídní klima

Kamanová, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2009

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství pedagogiky pro střední školy
Diplomová práce: Mezigenerační učení v rodině mezi matkou a dcerou

Kladivová, Aneta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2016

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství pedagogiky pro střední školy
Diplomová práce: Příčiny opouštění učitelské profese začínajícími učiteli

Klusáčková, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2008

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství pedagogiky pro střední školy
Diplomová práce: Teorie a praxe zvaná rodičovství aneb Přes rodinu k rodičům

Korčáková, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2016

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství pedagogiky pro střední školy
Diplomová práce: Spokojenost učitelů středních škol

Macurová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2009

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství pedagogiky pro střední školy
Diplomová práce: Komunikace s rodiči neprospívajících žáků očima učitelů

Majdyšová, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2012

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství pedagogiky pro střední školy
Diplomová práce: Autoevaluace školní poradenských pracovišť

Maloňová, Alexandra

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2008

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství pedagogiky pro střední školy
Diplomová práce: Podpora inovací v práci učitele základní školy dalším vzděláváním

Nevtípilová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2016

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství pedagogiky pro střední školy
Diplomová práce: Začínající učitel na střední škole: Kdy se učitel začne cítit učitelem?

Oplatková, Pavla

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2010

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství pedagogiky pro střední školy
Diplomová práce: Funkční gramotnost v životě člověka

Pithartová, Marie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2011

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství pedagogiky pro střední školy
Diplomová práce: Reflexe získávání profesních kompetencí studentů učitelství pro střední školy