Počet výsledků: 1

Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Humanitní studia: Balkanistika
zahrnout jen obhájené práce

Válek, Bohuslav

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2009

Studijní program: Humanitní studia
Studijní obor: Balkanistika
Bakalářská práce: Vznik a formování Republiky Srbská Krajina a její obraz v českém tisku