Počet výsledků: 2

Výsledky se týkají zvoleného oboru SB Srbský jazyk a literatura (magisterské navazující prezenční dvouoborové)
Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Filologie: Srbský jazyk a literatura
zahrnout jen obhájené práce

Milojevičová, Tanja

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2008

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Srbský jazyk a literatura
Diplomová práce: Vládní akce "Československá pomoc jugoslávskému dorostu", v letech 1946-1948

Šupicová, Marija

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2008

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Srbský jazyk a literatura
Diplomová práce: Srbská pravoslavná církev: mezi mýtem, tradicí a nacionalizmem