Počet výsledků: 77

Výsledky se týkají 3 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Filologie: Obecná jazykověda FF - Humanitní studia: Obecná jazykověda
zahrnout jen obhájené práce

Babkova, Karyna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Obecná jazykověda
Diplomová práce: The comparison of the phonetic systems of the different types of British English accents, and the analysis of the British actors' pronunciation in the TV show "Doctor Who"

Barjaková, Katarína

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Obecná jazykověda
Diplomová práce: Hattalov názor v kontexte vývoja spisovnej slovenčiny

Bartošová, Jitka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2013

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Obecná jazykověda
Diplomová práce: Sémantika pluralit a konjunkce v českém jazyce

Baskova, Elena

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2019

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Obecná jazykověda
Diplomová práce: Interpretation of sentences with negative concord: an experimental study

Coufalová, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2011

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Obecná jazykověda
Diplomová práce: Dialog u předškolních dětí

Cvetanova Cvetkova, Zornica

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2010

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Obecná jazykověda
Diplomová práce: Dvojitá prefixace u sloves v češtině a bulharštině

Čapková, Blanka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2015

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Obecná jazykověda
Diplomová práce: Řeč českého dítěte

Čulejová, Radka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2013

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Obecná jazykověda
Diplomová práce: Persvazivní prostředky ve vybraném typu reklam

Darwisch, Mostafa

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Obecná jazykověda
Diplomová práce: Etymologický rozbor nejfrekventovanějších arabských osobních jmen

Denysenko, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2020

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Obecná jazykověda
Diplomová práce: Názvy domácích zvířat v ruštině, ukrajinštině, češtině a angličtině

Dihlová, Renáta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2014

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Obecná jazykověda
Diplomová práce: Život a jazykovědné dílo Josefa Baudiše

Dvořáček, Vojtěch

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2013

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Obecná jazykověda
Diplomová práce: Fonologie italštiny. Funkční přístup.

Dvořáková, Denisa

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2020

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Obecná jazykověda
Diplomová práce: Styl vědeckých textů humanitních oborů

Dvořáková, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2016

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Obecná jazykověda
Diplomová práce: Sémantická interpretace textu

Dvořáková, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Obecná jazykověda
Diplomová práce: Phonological representations in the brain and their effect on early language processing: an ERP study

Gazárková, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2013

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Obecná jazykověda
Diplomová práce: Názvy Země, Slunce a Měsíce v indoevropských jazycích. Historickosrovnávací studie.

Havlová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2010

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Obecná jazykověda
Diplomová práce: Výrazové prostředky v hudebních recenzích MF Dnes

Hávová, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2016

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Obecná jazykověda
Diplomová práce: Vývoj infinitivů a participií od satemové indoevropštiny do současné češtiny

Henslová, Andrea

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2015

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Obecná jazykověda
Diplomová práce: Některé názvy obřadních jídel v češtině a němčině

Holomčíková, Romana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2013

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Obecná jazykověda
Diplomová práce: Využívání jazykového potenciálu v Rudnosiuko istorijos V. V. Landsbergise