Počet výsledků: 14

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Právnická fakulta
Obor/plán
PrF - Teoretické právní vědy (čtyřleté): Dějiny práva a římské právo
zahrnout jen obhájené práce

Cempírek, Martin

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2014

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Disertační práce: Právní úprava přepravněprávních vztahů na přelomu 19. a 20. století v kontextu doby

Černoch, Radek

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2015

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Disertační práce: Quarta Falcidia a její odraz v pozdějším právu

Fedorová, Katarína

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2014

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Disertační práce: Súdna reforma Alexandra II.

Frýdek, Miroslav

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2015

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Dějiny práva a římské právo
Disertační práce: Crimen maiestatis

Knollová, Michaela

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2014

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Dějiny práva a římské právo
Disertační práce: Postavení panovníka v orientální despocii

Korábová, Alena

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2023

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Dějiny práva a římské právo
Disertační práce: Prokuratura - specifické aspekty a role orgánu veřejné žaloby na našem území v letech 1948-1970 se zaměřením na vybrané prokuratury Jihomoravského kraje

Křápková, Alica

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2023

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Disertační práce: Vývoj mestského práva v Žiline od 14. do 16. storočia

Obrovská, Lucie

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2012

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Dějiny práva a římské právo
Disertační práce: Otrok v římském právu

Pelikán, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2021

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Disertační práce: Vývoj právní úpravy náhrady škody na českém území

Razim, Jakub

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2017

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Disertační práce: Právní poměr Čech k říši v době přemyslovské se zvláštním zřetelem k otázce nástupnictví

Steinová, Veronika

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2019

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Disertační práce: Pracovní poměr v letech 1945-1965

Štachová, Naďa

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2009

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Dějiny práva a římské právo
Disertační práce: Rožmberská kniha jako pramen zemského práva v Čechách (historicko-právní analýza)

Tauchen, Jaromír

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2009

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Dějiny práva a římské právo
Disertační práce: Vývoj trestního soudnictví v Německu 1933-1945

Záliš, Pavel

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2022

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Disertační práce: Vliv obyčejového práva na právo raného římského státu