Počet výsledků: 8

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Právnická fakulta
Obor/plán
PrF - Teoretické právní vědy (čtyřleté): Obchodní právo
zahrnout jen obhájené práce

Hruda, Ondřej

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2014

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Obchodní právo
Disertační práce: Vynucování právní úpravy nekalé soutěže a právní prostředky její ochrany

Kovaříček, Kamil

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2023

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Obchodní právo
Disertační práce: Systém zachování kapitálu v poměrech kapitálových společností

Kupčík, Jan

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2022

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Disertační práce: Zneužití dominantního postavení digitálními platformami

Lavrushin, Konstantin

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2017

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Disertační práce: Změny obchodních smluvních závazkových vztahů v důsledku vnějších okolností

Nejezchleb, Kamil

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2019

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Disertační práce: Modernizace právních nástrojů pro boj s kartelovými dohodami

Skočovský, Dominik

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2023

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Obchodní právo
Disertační práce: Odstoupení od smlouvy pro její porušení

Šemora, Vítězslav

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2012

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Obchodní právo
Disertační práce: Zákaz jednání ve vzájemné shodě v kontextu dalších skutkových podstat dohod narušujících hospodářskou soutěž

Špačková, Michala

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2019

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Disertační práce: Vybrané problémy právní úpravy squeeze-out