Počet výsledků: 19

Výsledky se týkají zvoleného oboru TRPR Trestní právo (doktorské kombinované)
Fakulta
Právnická fakulta
Obor/plán
PrF - Teoretické právní vědy (čtyřleté): Trestní právo
zahrnout jen obhájené práce

Bartizalová, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2017

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Disertační práce: Dohoda o vině a trestu u mezinárodních trestních soudů

Crha, Lumír

(obhajoba byla úspěšná)

Hlaváčová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2020

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Disertační práce: Korupční trestná činnost příslušníků Policie České republiky

Kalibová, Klára

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2017

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Disertační práce: Trestná činnost z nenávisti de lege lata a de lege ferenda - některé hmotně právní aspekty

Klesniaková, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2018

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Trestní právo
Disertační práce: Náhrada škody a její uplatnění v trestním řízení

Kotlán, Pavel

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2021

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Disertační práce: Trestní odpovědnost a ekonomická kriminalita

Kovářová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2019

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Disertační práce: Nepodmíněný trest odnětí svobody s důrazem na penitenciární a postpenitenciární péči

Kristková, Alena

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2017

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Disertační práce: Pronikání prvků angloamerického systému do českého trestního procesu

Machová, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2018

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Disertační práce: Legalizácia príjmu z trestnej činnosti

Masopust Šachová, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2017

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Disertační práce: Smysl a účel trestu a rozsah zadostiučinění v trestním řízení z pohledu restorativní justice

Mičkal, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2023

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Disertační práce: Trestní příkaz

Michora, Zdeněk

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2019

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Disertační práce: Spolupracující obviněný jako nástroj pro potírání organizovaného zločinu

Provazník, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2017

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Trestní právo
Disertační práce: Koncepční problémy tresní odpovědnosti a ochrany úředních osob

Púry, František

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2015

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Disertační práce: Úpadkové trestné činy v České republice

Škvain, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2017

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Disertační práce: Zabezpečovací detence v trestním právu

Štrejtová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2016

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Disertační práce: Trestní právo v medicíně se zaměřením na lidskou reprodukci a medicínské právo

Trnka, Jiří

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2017

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Disertační práce: Vazba v trestním řízení

Vicherek, Roman

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2018

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Disertační práce: Trestněprávní řešení přeplněnosti věznic

Zůbek, Jan

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2016

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Disertační práce: Odklony v trestním řízení