Počet výsledků: 563

Výsledky se týkají 2 oborů/plánů studia
Fakulta
Právnická fakulta
Obor/plán
PrF - Veřejná správa: Veřejná správa
zahrnout jen obhájené práce

Adamcová, Marie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Právnická fakulta, 2019

Studijní program: Veřejná správa
Studijní obor: Veřejná správa
Diplomová práce: Principy fungování správního soudnictví v České republice

Almasy, Helena

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Právnická fakulta, 2018

Studijní program: Veřejná správa
Studijní obor: Veřejná správa
Diplomová práce: Eutanazie - vybrané otázky

Ambrožová, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Právnická fakulta, 2022

Studijní program: Veřejná správa
Studijní obor: Veřejná správa
Diplomová práce: Právní a sociologické aspekty myslivosti

Amiridu, Radka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Právnická fakulta, 2021

Studijní program: Veřejná správa
Studijní obor: Veřejná správa
Diplomová práce: Zajištění integrity elektronického důkazu: technické a organizační prostředky

Bachura, Pavel

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Právnická fakulta, 2016

Studijní program: Veřejná správa
Studijní obor: Veřejná správa
Diplomová práce: Právo stavby

Baková, Eliška

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Právnická fakulta, 2021

Studijní program: Veřejná správa
Studijní obor: Veřejná správa
Diplomová práce: Posouzení vlivů přijetí eura v ČR (ekonomické a právní aspekty)

Balcárková, Darja

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Právnická fakulta, 2020

Studijní program: Veřejná správa
Studijní obor: Veřejná správa
Diplomová práce: Právní prostředky prosazování povinností na úseku ochrany zvířat proti týrání

Baleka, Zdeněk

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Právnická fakulta, 2015

Studijní program: Veřejná správa
Studijní obor: Veřejná správa
Diplomová práce: Činnost a financování integrovaného záchranného systému

Bálintová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Právnická fakulta, 2017

Studijní program: Veřejná správa
Studijní obor: Veřejná správa
Diplomová práce: Daňová exekuce movitých a nemovitých věcí z pohledu Celní správy ČR

Bambuch, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Právnická fakulta, 2020

Studijní program: Veřejná správa
Studijní obor: Veřejná správa
Diplomová práce: Správní trestání právnických osob

Baráková, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Právnická fakulta, 2018

Studijní program: Veřejná správa
Studijní obor: Veřejná správa
Diplomová práce: Finanční krize je její vliv na fiskální politiku státu

Bartesová, Ilona

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Právnická fakulta, 2015

Studijní program: Veřejná správa
Studijní obor: Veřejná správa
Diplomová práce: Policie ČR a obecní policie při dohledu nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích

Bartozelová, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Právnická fakulta, 2017

Studijní program: Veřejná správa
Studijní obor: Veřejná správa
Diplomová práce: Nabývání státního občanství České republiky

Baumgartnerová, Sára

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Právnická fakulta, 2022

Studijní program: Veřejná správa
Studijní obor: Veřejná správa
Diplomová práce: Skončení služebního poměru

Becková, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Právnická fakulta, 2017

Studijní program: Veřejná správa
Studijní obor: Veřejná správa
Diplomová práce: Veřejná listina a zacházení s ní v mezinárodním prostoru

Bednář, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Právnická fakulta, 2022

Studijní program: Veřejná správa
Studijní obor: Veřejná správa
Diplomová práce: Základní zásady správního trestání

Berná, Helena

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Právnická fakulta, 2014

Studijní program: Veřejná správa
Studijní obor: Veřejná správa
Diplomová práce: Živnostník a jeho postavení v sociálním zabezpečení

Bernhauerová, Jiřina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Právnická fakulta, 2019

Studijní program: Veřejná správa
Studijní obor: Veřejná správa
Diplomová práce: Výkon peněžitého trestu

Bidmonová, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Právnická fakulta, 2022

Studijní program: Veřejná správa
Studijní obor: Veřejná správa
Diplomová práce: Soudní rozhodnutí a jeho publikum

Bílková, Dita

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Právnická fakulta, 2020

Studijní program: Veřejná správa
Studijní obor: Veřejná správa
Diplomová práce: Role Celní správy České republiky při provádění společné bezpečnostní analýzy rizik