Počet výsledků: 1

Výsledky se týkají zvoleného oboru CZVVESP Veřejná správa (celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě)
Fakulta
Právnická fakulta
Obor/plán
PrF - Veřejná správa: Veřejná správa
zahrnout jen obhájené práce

Ešpandr, Jaroslav

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Právnická fakulta, 2012

Studijní program: Veřejná správa
Studijní obor: Veřejná správa
Diplomová práce: Základy trestní odpovědnosti a správní odpovědnosti za přestupek