Zobrazuje se jen prvních 2000 výsledků. Zkuste vyhledávání více omezit.

Počet výsledků: 7064

Výsledky se týkají 3 oborů/plánů studia
Fakulta
Právnická fakulta
Obor/plán
PrF - Právo a právní věda: Právo
zahrnout jen obhájené práce

Abbasi, Kamila

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2016

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní obor: Právo
Diplomová práce: Zahalování muslimských žen v Evropě - kritická reflexe judikatury

Abbasi, Sára

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2022

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní obor: Právo
Diplomová práce: Principy soukromého práva a jejich modifikace v právu obchodním

Adamírová, Svatava

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2020

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní obor: Právo
Diplomová práce: Výkon práva myslivosti v lesích

Adlerová, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2018

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní obor: Právo
Diplomová práce: Agenturní zaměstnávání

Albastová, Diana

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2019

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní obor: Právo
Diplomová práce: Cesty k výkonu rozhodnutí v mezinárodním právu procesním (pozice tzv. dalších nařízení po zrušení prohlášení vykonatelnosti u Nařízení Brusel Ibis)

Alexa, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2020

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní obor: Právo
Diplomová práce: Náhrada majetkové a nemajetkové újmy

Alexa, Josef

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2020

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní obor: Právo
Diplomová práce: Kárná odpovědnost ve státní službě

Ambrožová, Justýna

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2020

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní obor: Právo
Diplomová práce: Obchodování s lidmi jako kyberzločin: výklad Palermského protokolu

Ambrožová, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2017

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní obor: Právo
Diplomová práce: Vady zájezdu v české a německé právní úpravě

Ambrožová, Miroslava

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2021

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní obor: Právo
Diplomová práce: Kompenzace nemajetkové újmy při pracovních úrazech a nemocech z povolání

Andree, Kamila

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2021

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní obor: Právo
Diplomová práce: Práva dítěte při poskytování zdravotní péče

Andrle, Timon

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2022

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní obor: Právo
Diplomová práce: Vyvažování náboženské svobody a veřejného zdraví v roce 2020

Andrýsek, Matěj

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2021

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní obor: Právo
Diplomová práce: Smlouva o vypořádání újmy podle § 53 odst. 3 ZOK

Andrýsková, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2018

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní obor: Právo
Diplomová práce: Svolení poškozeného jako okolnost vylučující protiprávnost v České republice a ve Spojených státech

Ansorgová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2021

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní obor: Právo
Diplomová práce: Právní rámec tkání pro medicínu v Evropské unii

Antal, Richard

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2017

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní obor: Právo
Diplomová práce: Whistleblowing: svoboda projevu v pracovněprávních vztazích

Antal, Róbert

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2018

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní obor: Právo
Diplomová práce: Využívanie detektoru kovov pri hľadaní archeologických nálezov

Antlová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2018

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní obor: Právo
Diplomová práce: Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Antonovičová, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2017

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní obor: Právo
Diplomová práce: Závazky plynoucí z Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením a jejich monitorování v ČR a vybraných státech

Antoš, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2017

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní obor: Právo
Diplomová práce: Opatrovnictví obchodních korporací