Počet výsledků: 18

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Právnická fakulta
Obor/plán
PrF - Teoretické právní vědy (čtyřleté): Finanční právo a finanční vědy
zahrnout jen obhájené práce

Balcar, Vladimír

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2023

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Disertační práce: Status nespolehlivosti daňového subjektu

Balco, Tomáš

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2018

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Disertační práce: Specifika výkladu a aplikace smluv o zamezení dvojímu zdanění

Bárta, Milan

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2017

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Disertační práce: Aplikační problémy daňového řádu

Bartes, Richard

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2023

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Disertační práce: Francouzská škola veřejných financí a její vliv na finanční vědu a právo

Bočánek, Marek

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2023

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Disertační práce: Platební styk v rámci vysoce rizikových odvětví

Dražková, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2019

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Finanční právo a finanční vědy
Disertační práce: Dohled nad finančním trhem

Fronc Chalupecká, Kristýna

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2017

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Finanční právo a finanční vědy
Disertační práce: Finanční vztahy a úpadek

Gorosh, Yulia

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2022

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Disertační práce: Kodifikace a dekodifikace daňového práva

Hrabčák, Ladislav

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2021

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Disertační práce: Európske a národné pravidlá proti praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam

Hulkó, Tomáš

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2014

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Finanční právo a finanční vědy
Disertační práce: Finančně právní aspekty ekonomického rozvoje regionu

Jopek, David

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2014

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Finanční právo a finanční vědy
Disertační práce: Místo a úloha veřejnoprávní regulace pojišťovnictví v systému finančního práva

Kappel, Jiří

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2023

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Disertační práce: Opatření proti vyhýbání se daňovým povinnostem z perspektivy českého, unijního a mezinárodního daňového práva

Kozieł, Michal

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2014

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Finanční právo a finanční vědy
Disertační práce: Konstituční aspekty limitace veřejného dluhu ve státech Evropské unie

Neckář, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2016

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Disertační práce: Nullum tributum sine lege

Salinková, Alena

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2015

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Finanční právo a finanční vědy
Disertační práce: Evoluce právní regulace loterií, her a sázek

Schweigl, Johan

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2016

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Disertační práce: Vnitrostátní, mezinárodní a komunitární aspekty veřejnoprávní regulace finančních trhu- ekonomická analýza toků kapitálu

Šefl, Vladimír

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2016

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Finanční právo a finanční vědy
Disertační práce: Mlčenlivost daňového poradce

Šiková, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2024

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Finanční právo a finanční vědy
Disertační práce: Dohled a regulace fondového investování