Počet výsledků: 18

Fakulta
Fakulta sociálních studií
Obor/plán
FSS - Sociologie: Sociální práce
zahrnout jen obhájené práce

Benešovská, Gabriela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2016

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Sociální práce
Bakalářská práce: Postoj sociálních pracovníků, aktivizačních pracovníků a seniorů k moudrosti seniorů v domovech pro seniory

Blažková, Klára

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2016

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Sociální práce
Bakalářská práce: Podpora resilience dětí a mládeže ve vybraném zařízení ústavní péče skrze trávení volného času

Fialová, Dana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2015

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Sociální práce
Bakalářská práce: Postoje studentů sociální práce vybrané vysoké školy k umírání a smrti

Heikenwälderová, Blanka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2014

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Sociální práce
Bakalářská práce: Využití reminiscenční terapie při práci s klienty s demencí

Kolářová, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2013

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Sociální práce
Bakalářská práce: Přínos dobrovolnictví se sociálně znevýhodněnými dětmi pro profesní rozvoj dobrovolníka

Kovaříková, Iveta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2017

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Sociální práce
Bakalářská práce: Postoj těhotných žen v obtížných životních situacích a sociálních pracovníků ke zdrojům podpory a zdrojům bariér při zvládání situace, kdy se ženy rozhodují o osudu nenarozeného dítěte

Leopoldová, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2017

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Sociální práce
Bakalářská práce: Rozvojové aktivity pro klienty ve vybraném psychiatrickém zařízení

Mansfeldová, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2013

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Sociální práce
Bakalářská práce: Důsledky zadluženosti dlouhodobě nezaměstnaných osob

Michálková, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2017

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Sociální práce
Bakalářská práce: Strategie vyrovnávání se pomáhajících pracovníků se smrtí klientů ve vybraných domovech pro seniory

Pajerová, Pavla

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2017

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Sociální práce
Bakalářská práce: Postoje rodičů a sociálních pracovníků k práci s dětmi s ADHD

Pavlovičová, Šárka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2015

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Sociální práce
Bakalářská práce: Rizika příbuzenské pěstounské péče z pohledu pěstounů.

Pietraszová, Iveta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2020

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Sociální práce
Bakalářská práce: Vzdělávání osob ve vybraném zařízení výkonu trestu odnění svobody

Popovičová, Magdaléna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2016

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Sociální práce
Bakalářská práce: Komunikace s klienty nízkoprahových zařizení jako zdroj sebereflexe studenta s postižením v oboru pomáhajících profesí

Prášilová, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2017

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Sociální práce
Bakalářská práce: Zanedbávání dítěte v rámci transgeneračního přenosu

Říhová, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2018

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Sociální práce
Bakalářská práce: Strategie mladých lidí, kteří opouštějí domov pro děti, při jejich začleňování do společnosti

Staňková, Šárka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2014

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Sociální práce
Bakalářská práce: Hodnocení vybraného aktivizačního programu očima seniorů

Vlachynský, Šimon

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2014

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Sociální práce
Bakalářská práce: Zkušenost klientů s náboženským sdělením při nabídce pomoci závislým

Vondálová, Nikola

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2018

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Sociální práce
Bakalářská práce: Odebrání dítěte z rodiny z pohledu sociálního pracovníka