Počet výsledků: 11

Fakulta
Fakulta sociálních studií
Obor/plán
FSS - Politologie: Politologie
zahrnout jen obhájené práce

Budilová, Soňa

(obhajoba byla úspěšná)

Rigorózní řízení, Fakulta sociálních studií, 2008

Studijní program: Politologie
Studijní obor: Politologie
Rigorózní práce: Participace žen na norské politice

Čejka, Marek

(udělen titul PhDr.)

Rigorózní řízení, Fakulta sociálních studií, 2006

Studijní program: Politologie
Studijní obor: Politologie
Rigorózní práce: Náboženství a konfliktní linie v Izraeli a jejich vliv na izraelský stranicko-politický systém

Frank, Libor

(udělen titul PhDr.)

Rigorózní řízení, Fakulta sociálních studií, 2006

Studijní program: Politologie
Studijní obor: Politologie
Rigorózní práce: Analýza a predikce bezpečnostních hrozeb a rizik v České republice

Chytilek, Roman

(obhajoba byla úspěšná)

Rigorózní řízení, Fakulta sociálních studií, 2007

Studijní program: Politologie
Studijní obor: Politologie
Rigorózní práce: Zkoumání volebních systémů: Systém prvního v cíli

Strnad, Štěpán

(udělen titul PhDr.)

Rigorózní řízení, Fakulta sociálních studií, 2022

Studijní program: Politologie
Studijní obor: Politologie
Rigorózní práce: Nástroje detekce radikalizace v kontextu ochrany demokracie

Stýskalíková, Věra

(udělen titul PhDr.)

Rigorózní řízení, Fakulta sociálních studií, 2006

Studijní program: Politologie
Studijní obor: Politologie
Rigorózní práce: Současné bezpečnostní hrozby západního Balkánu. Kritická analýza konceptu bezpečnosti Kodaňské školy.

Šabatka, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Rigorózní řízení, Fakulta sociálních studií, 2010

Studijní program: Politologie
Studijní obor: Politologie
Rigorózní práce: Španělská Druhá republika: rozklad jedné demokracie

Šimral, Vít

(obhajoba byla úspěšná)

Rigorózní řízení, Fakulta sociálních studií, 2009

Studijní program: Politologie
Studijní obor: Politologie
Rigorózní práce: Kings, Knights and Pawns: Power Struggles in Czechoslovakia 1948-1989

Tůma, Vladimír

(obhajoba byla úspěšná)

Rigorózní řízení, Fakulta sociálních studií, 2008

Studijní program: Politologie
Studijní obor: Politologie
Rigorózní práce: Koalice nádraží v centru - případová studie sociálně politického aktéra na komunální úrovni

Ubović, Soňa

(udělen titul PhDr.)

Rigorózní řízení, Fakulta sociálních studií, 2006

Studijní program: Politologie
Studijní obor: Politologie
Rigorózní práce: Geneze srbského hnutí Otpor

Zajíčková, Tereza

(udělen titul PhDr.)

Rigorózní řízení, Fakulta sociálních studií, 2006

Studijní program: Politologie
Studijní obor: Politologie
Rigorózní práce: Ideologický a mobilizační potenciál normalizačního režimu v Československu let 1969 - 1989