Počet výsledků: 1

Fakulta
Fakulta sociálních studií
Obor/plán
FSS - Psychologie: Sociální práce
zahrnout jen obhájené práce

Kaldová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2018

Studijní program: Psychologie
Studijní obor: Sociální práce
Bakalářská práce: Sociální fungování rodin umírajících pacientů