Počet výsledků: 4

Fakulta
Fakulta sociálních studií
Obor/plán
FSS - Politologie: Bezpečnostní a strategická studia
zahrnout jen obhájené práce

Kellner, Tomáš

(udělen titul PhDr.)

Rigorózní řízení, Fakulta sociálních studií, 2016

Studijní program: Politologie
Studijní obor: Bezpečnostní a strategická studia
Rigorózní práce: Mediální prezentace kriminality - Případ pořadu Na stopě

Pačka, Roman

(udělen titul PhDr.)

Rigorózní řízení, Fakulta sociálních studií, 2017

Studijní program: Politologie
Studijní obor: Bezpečnostní a strategická studia
Rigorózní práce: Role národních Computer Emergency Response Teams (CERT) v zajišťování kybernetické bezpečnosti státem

Poděl, Ondřej

(udělen titul PhDr.)

Rigorózní řízení, Fakulta sociálních studií, 2014

Studijní program: Politologie
Studijní obor: Bezpečnostní a strategická studia
Rigorózní práce: Aktéři a subaktéři v konfliktním prostoru AfPak

Výborný, Štěpán

(obhajoba byla úspěšná)

Rigorózní řízení, Fakulta sociálních studií, 2014

Studijní program: Politologie
Studijní obor: Bezpečnostní a strategická studia
Rigorózní práce: Marxisticko-leninské hnutí v ČR po roce 2006 a jeho příklon k politickému násilí