Počet výsledků: 578

Výsledky se týkají 15 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Fakulta sociálních studií
Obor/plán
FSS - Humanitní environmentalistika: Sociologie FSS - Humanitní studia: Sociologie FSS - Mediální a komunikační studia: Sociologie FSS - Mezinárodní teritoriální studia: Sociologie FSS - Politologie: Sociologie FSS - Psychologie: Sociologie FSS - Sociologie: Sociologie FSS - Tělesná výchova a sport: Sociologie
zahrnout jen obhájené práce

Andělová, Alena

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2013

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Sociologie
Bakalářská práce: Gamblerství. Sociologická perspektiva a současná situace v České republice.

Andělová, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2010

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Sociologie
Bakalářská práce: Dětský domov jako disciplinární zařízení

Andrlik, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2013

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Sociologie
Bakalářská práce: Komunita Bronies: Identita, Fandom, Encoding a Decoding

Arleth, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2008

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Sociologie
Bakalářská práce: Antisemitismus a sociální změna ve střední Evropě

Baierová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2012

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Sociologie
Bakalářská práce: Performativita demonstrací v nových sociálních hnutích

Balgová, Ivana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2016

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obor: Sociologie
Bakalářská práce: Metóda KonMari - sociologická reflexia knihy Kúzelné upratovanie

Bálková, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2014

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Sociologie
Bakalářská práce: Měnící se představy o domově a tvorba nových typů identit: reflexe důsledků doby mobility

Bárta, Ondřej

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2013

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Sociologie
Bakalářská práce: Religiozita a vzdělání v současné české společnosti

Bartáková, Aneta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2014

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Sociologie
Bakalářská práce: Faktory ovlivňující vzestupnou intergenerační sociální mobilitu u potomků z dělnických rodin v české společnosti

Bartoš, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2011

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Sociologie
Bakalářská práce: Postoje majority v České republice k migrantům v průběhu let 2002 - 2008. Sekundární analýza.

Bartošák, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2015

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Sociologie
Bakalářská práce: Dynamika subkultur v postmoderní společnosti

Bartošová, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2015

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Sociologie
Bakalářská práce: Analýza konceptu „domova jako místa“ v soudobé sociálně vědní teorii se zaměřením na roli materiality, rutin a rituálů

Bártová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2007

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Sociologie
Bakalářská práce: Je možné očekávat Evropu jedináčků?

Bek, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2011

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Sociologie
Bakalářská práce: Společnost spektáklu: prelogomena, interpretace, ozvěny

Bělehradová, Andrea

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2013

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Sociologie
Bakalářská práce: Sexuální deviace v současném diskurzu české sexuologie

Belička, Ivan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2011

Studijní program: Humanitní environmentalistika
Studijní obor: Sociologie
Bakalářská práce: Kulturní nebo genetický původ štěstí?

Bělková, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2013

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Sociologie
Bakalářská práce: Není generace jako generace: sociologie vs. média

Benadová, Pavla

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2010

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Sociologie
Bakalářská práce: Fenomén českých baťůžkářů v kontrastu se západními backpackers

Beneš, Robert

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2009

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Sociologie
Bakalářská práce: Reprezentace maskulinit v českých mužských stylotvorných časopisech

Bernášek, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2013

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Sociologie
Bakalářská práce: Náboženská pouť v současném sociologickém bádání