Počet výsledků: 13

Fakulta
Fakulta sociálních studií
Obor/plán
FSS - Humanitní studia: Psychologie
zahrnout jen obhájené práce

Balcarová, Adéla

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2013

Studijní program: Humanitní studia
Studijní obor: Psychologie
Bakalářská práce: Ochrana sebekonceptu pomocí neutralizačních technik v souvislosti s mírou narcismu v kontextu akademické nečestnosti

Beťáková, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2010

Studijní program: Humanitní studia
Studijní obor: Psychologie
Bakalářská práce: Vliv jógových technik na koncentraci pozornosti dětí mladšího školního věku

Brožová, Eliška

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2010

Studijní program: Humanitní studia
Studijní obor: Psychologie
Bakalářská práce: „Jsi otcem.“ Vliv partnerek na formování otcovské identity

Hermannová, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2011

Studijní program: Humanitní studia
Studijní obor: Psychologie
Bakalářská práce: Role osobnostních charakteristik ve zvládání zátěže

Chaloupková, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2009

Studijní program: Humanitní studia
Studijní obor: Psychologie
Bakalářská práce: Psychologický koncept mysli a myšlení: myšlenky a jejich vliv na životní realitu cvičenců taiji

Kikerlová, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2010

Studijní program: Humanitní studia
Studijní obor: Psychologie
Bakalářská práce: Občanská zralost středních adolescentů se zřetelem k typu navštěvované školy a způsobu trávení volného času

Kopřivová, Jitka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2010

Studijní program: Humanitní studia
Studijní obor: Psychologie
Bakalářská práce: Formování občanské zralosti programem waldorfské školy

Macounová, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2007

Studijní program: Humanitní studia
Studijní obor: Psychologie
Bakalářská práce: Učitelovy kauzální atribuce problémového chování žáka

Marciniak, Rafał

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2010

Studijní program: Humanitní studia
Studijní obor: Psychologie
Bakalářská práce: Emoční prožívání členů specifické skupiny věřících (tzv. letničního hnutí)

Nečasová, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2007

Studijní program: Humanitní studia
Studijní obor: Psychologie
Bakalářská práce: Organizace a distribuce času matek malých dětí

Němcová, Daniela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2016

Studijní program: Humanitní studia
Studijní obor: Psychologie
Bakalářská práce: Akademická motivace v období střední dospělosti

Steuerová, Pavla

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2010

Studijní program: Humanitní studia
Studijní obor: Psychologie
Bakalářská práce: Psychoprofylaxe u těhotných žen a její vliv na úzkost

Šeböková, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2009

Studijní program: Humanitní studia
Studijní obor: Psychologie
Bakalářská práce: Vztah mezi preferencí barev a vlastní týmovou rolí