Počet výsledků: 114

Výsledky se týkají 8 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Fakulta sociálních studií
Obor/plán
FSS - Humanitní environmentalistika: Sociální práce FSS - Humanitní studia: Sociální práce FSS - Mediální a komunikační studia: Sociální práce FSS - Psychologie: Sociální práce FSS - Sociální politika a sociální práce: Sociální práce FSS - Sociologie: Sociální práce
zahrnout jen obhájené práce

Benešovská, Gabriela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2016

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Sociální práce
Bakalářská práce: Postoj sociálních pracovníků, aktivizačních pracovníků a seniorů k moudrosti seniorů v domovech pro seniory

Blažková, Klára

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2016

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Sociální práce
Bakalářská práce: Podpora resilience dětí a mládeže ve vybraném zařízení ústavní péče skrze trávení volného času

Cikrlová, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2017

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální práce
Bakalářská práce: Vnímání profesních hranic zaměstnanci vybraného zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Culková, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2014

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální práce
Bakalářská práce: Sociální konstrukce práce s klienty v psychospirituální krizi u sociálních pracovníků a psychologů

Černá, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2015

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obor: Sociální práce
Bakalářská práce: Aktivizační programy v pobytovém zařízení pro seniory postižené demencí

Černá, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2014

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obor: Sociální práce
Bakalářská práce: Postoj sociálních pracovníků k postupům novinářů publikujících o životě seniorů

Dimmrothová, Romana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2019

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální práce
Bakalářská práce: Období vynořující se dospělosti: bezstarostný věk nebo doba se zvýšenou potřebou sociální opory?

Dobešová, Jitka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2021

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální práce
Bakalářská práce: Postoje sociálních a aktivizačních pracovníků a pracovníků přímé obslužné péče k supervizi ve vybraných domovech pro seniory

Dočekal, Pavel

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2014

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální práce
Bakalářská práce: Motivační faktory k firemní dobrovolnické činnosti

Dominiková, Klára

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2020

Studijní program: Humanitní environmentalistika
Studijní obor: Sociální práce
Bakalářská práce: Vztahy obyvatel prostorově segregovaných lokalit k prostředí, v němž žijí

Drtilová, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2014

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální práce
Bakalářská práce: Sociální konstrukce intrapsychických bariér abstinence při práci s klienty se závislostí na alkoholu u pomáhajících pracovníků

Dřímalová, Pavla

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2020

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální práce
Bakalářská práce: Potenciál rodin v obtížné situaci k získávání bydlení

Dušková, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2015

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obor: Sociální práce
Bakalářská práce: Naplňování cílů výchovných opatření realizovaných Probační a mediační službou ČR

Dvořáková, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2015

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální práce
Bakalářská práce: Životní situace osamělých otců

Fialová, Dana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2015

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Sociální práce
Bakalářská práce: Postoje studentů sociální práce vybrané vysoké školy k umírání a smrti

Gerlová, Aneta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2015

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální práce
Bakalářská práce: Inklinace pracovníků v sociálně vyloučené lokalitě k paradigmatům sociální práce

Hanousková, Romana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2014

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální práce
Bakalářská práce: Canisterapie při práci s lidmi s psychotickým onemocněním

Hartmanová, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2013

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální práce
Bakalářská práce: Uspokojování potřeb klientů v sociálně aktivizačních službách pro seniory

Havel, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2014

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální práce
Bakalářská práce: Obtíže, které prožívají lidé s postižením míchy po spinálním traumatu při komunikaci s lidmi bez postižení

Heikenwälderová, Blanka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2014

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Sociální práce
Bakalářská práce: Využití reminiscenční terapie při práci s klienty s demencí