Počet výsledků: 1

Fakulta
Fakulta sociálních studií
Obor/plán
FSS - Sociální politika a sociální práce: Sociální práce
zahrnout jen obhájené práce

Linková, Pavlína

(udělen titul PhDr.)

Rigorózní řízení, Fakulta sociálních studií, 2019

Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální práce
Rigorózní práce: Konstrukce účasti sociálních pracovníků na utváření identity oboru sociální práce v moderních a postmoderních podmínkách