Počet výsledků: 77

Fakulta
Fakulta sociálních studií
Obor/plán
FSS - Mezinárodní teritoriální studia: Mezinárodní vztahy a evropská studia
zahrnout jen obhájené práce

Adámek, Ondřej

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2006

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Mezinárodní vztahy a evropská studia
Diplomová práce: Mezinárodní režim ABM

Afana, Nazim

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2007

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Mezinárodní vztahy a evropská studia
Diplomová práce: Spolupráce zemí Visegrádské čtyřky v kontextu regionální politiky EU 2007 - 2013

Babický, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2007

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Mezinárodní vztahy a evropská studia
Diplomová práce: Role rozvojové pomoci v zahraniční politice - srovnání přístupů hlavních světových donorů

Benešová, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2006

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Mezinárodní vztahy a evropská studia
Diplomová práce: Problém konzistence ve vnějších aktivitách Evropské unie

Binder, Roman

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2006

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Mezinárodní vztahy a evropská studia
Diplomová práce: Prosazování zájmů německých spolkových zemí v Evropské unii

Blaštíková, Darina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2009

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Mezinárodní vztahy a evropská studia
Diplomová práce: Australian asylum policies since the 1990s and their reasons and consequences

Bohdálek, Miroslav

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2007

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Mezinárodní vztahy a evropská studia
Diplomová práce: Volby do Evropského parlamentu z pohledu teorie druhořadých voleb

Bokajová, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2006

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Mezinárodní vztahy a evropská studia
Diplomová práce: Bosna a Hercegovina - postkonfliktní budování státu

Borůvka, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2007

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Mezinárodní vztahy a evropská studia
Diplomová práce: Vliv války v Iráku na transatlantické vztahy

Březina, Igor

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2006

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Mezinárodní vztahy a evropská studia
Diplomová práce: Role jaderných zbraní v bezpečnostní politice USA v období po studené válce

Bučková, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2006

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Mezinárodní vztahy a evropská studia
Diplomová práce: Evropská perspektiva Turecka: veřejné mínění a politické zájmy

Černecká, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2007

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Mezinárodní vztahy a evropská studia
Diplomová práce: Obchodní zájmy v Evropské unii versus Lisabonská strategie: postoj vybraných aktérů

Černoch, Filip

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2006

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Mezinárodní vztahy a evropská studia
Diplomová práce: Vliv ropné zbraně na zahraniční politiky USA a Evropy

Dilbazi, Eltay

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2006

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Mezinárodní vztahy a evropská studia
Diplomová práce: Působení nadnárodních energetických společností a zájmy USA, Ruska a Evropy na Kaspickém regionu

Dolejšová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2009

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Mezinárodní vztahy a evropská studia
Diplomová práce: Role mezinárodního společenství v konfliktu ve Rwandě

Doležalová, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2008

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Mezinárodní vztahy a evropská studia
Diplomová práce: Komunikační funkce politického systému EU

Doleželová, Alice

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2006

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Mezinárodní vztahy a evropská studia
Diplomová práce: Komparace postojů USA a evropských států k válce v Iráku

Dvořáková, Šárka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2007

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Mezinárodní vztahy a evropská studia
Diplomová práce: Neformální způsoby reprezentace zájmů regionů v EU

Gažovič, Ondrej

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2009

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Mezinárodní vztahy a evropská studia
Diplomová práce: Slovak Aid - oficiálna rozvojová spolupráca ako nástroj konštituovania identity SR?

Havlíček, Zdeněk

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2006

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Mezinárodní vztahy a evropská studia
Diplomová práce: Evropský konvent - cíle, průběh jednání, analýza výstupů