Počet výsledků: 42

Výsledky se týkají zvoleného oboru SP Sociální politika a sociální práce (bakalářské prezenční dvouoborové)
Fakulta
Fakulta sociálních studií
Obor/plán
FSS - Sociologie: Sociální politika a sociální práce
zahrnout jen obhájené práce

Baklíková, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2007

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Bakalářská práce: Nezaměstnanost absolventů vysokých škol a vzdělávací politika

Banďouchová, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2010

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Bakalářská práce: Integrace přesídlených osob na lokální úrovni

Baráková, Magdaléna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2008

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Bakalářská práce: Využití konceptu resilience při práci s rizikovou mládeží v Oddělení sociální rehabilitace Magistrátu města Brna

Barenčíková, Marianna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2010

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Bakalářská práce: Klient s duševným ochorením očami pomáhajúcich pracovníkov

Bubelová, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2011

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Bakalářská práce: Uspokojování potřeb klientů v rámci aktivizačních programů ve vybraném Domově pro seniory

Burešová, Blanka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2011

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Bakalářská práce: Spolupráce zařízení Fondu ohrožených dětí Klokánek a orgánu sociálně-právní ochrany dětí

Coufalová, Sabina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2013

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Bakalářská práce: Přínos projektu "Silní bez násilí" k podpoře rozvoje pozitivního klimatu ve vybrané základní škole

Čapková, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2008

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Bakalářská práce: Proces přijímacího řízení na vysokou školu a studijní výsledky - Hodnocení přijímacího řízení na FSS MU

Červenková, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2012

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Bakalářská práce: Prevence záškoláctví u romských dětí

Dobiášová, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2013

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Bakalářská práce: Motivovanost dětí se syndromem ADHD v programu Trénink emočních a sociálních dovedností (TREaK)

Dvořáková, Daniela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2009

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Bakalářská práce: Senioři v procesu komunitního plánování sociálních služeb v Brně

Fialková, Romana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2008

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Bakalářská práce: Komparativní kvalitativní analýza vzdělávacích projektů středních a velkých firem spolufinancovaných Evropským sociálním fondem

Fleischmannová, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2010

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Bakalářská práce: Zkušenosti organizací s inspekcí poskytování sociálních služeb

Frišaufová, Magda

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2006

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Bakalářská práce: Životní situace ženy uživatelky drog.

Gajdošová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2012

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Bakalářská práce: Systém individuálního plánování v oblasti sociální práce s mentálně postiženými klienty v ústavní péči

Hanáková, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2007

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Bakalářská práce: Vzdělávání romských dětí v rámci občanského sdružení IQ Roma servis

Chytilová, Tatiana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2009

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Bakalářská práce: Podpora integrácie ľudí s priznanou medzinárodnou ochranou v lokalite Brna

Jalůvková, Marie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2008

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Bakalářská práce: Vstupní analýza potřeb pro cílovou skupinu bezdomovců (bez střechy) ve městě Kopřivnici

Kašparová, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2008

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Bakalářská práce: Sociální dopady pravidelného dlouhodobého užívání konopných drog a jeho vliv na sociální fungování uživatelů

Kotrbáčková, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2010

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Bakalářská práce: Zohlednění potřeb neúplných rodin v nabídce primárních služeb pro rodiny