Počet výsledků: 2

Fakulta
Fakulta sociálních studií
Obor/plán
FSS - Sociologie: Environmentální studia
zahrnout jen obhájené práce

Kulhánková, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2008

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Environmentální studia
Bakalářská práce: Znovuosídlování: bioregionální vize a praxe Garyho Snydera

Němcová, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2009

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Environmentální studia
Bakalářská práce: Zelený muž. Proměna zobrazení a symboliky přírodních motivů jako důsledek změny percepce světa a přírody