Počet výsledků: 11

Fakulta
Fakulta sociálních studií
Obor/plán
FSS - Humanitní studia: Environmentální studia
zahrnout jen obhájené práce

Berka, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2018

Studijní program: Humanitní studia
Studijní obor: Environmentální studia
Bakalářská práce: Ekologie na táboře

Holcnerová, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2010

Studijní program: Humanitní studia
Studijní obor: Environmentální studia
Bakalářská práce: Možnosti a limity územního systému ekologické stability na území města Brna

Kucharič, David

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2009

Studijní program: Humanitní studia
Studijní obor: Environmentální studia
Bakalářská práce: Chůze v pojetí J. J. Rousseaua a H. D. Thoreaua

Lhotka, Jaroslav

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2015

Studijní program: Humanitní studia
Studijní obor: Environmentální studia
Bakalářská práce: Etické aspekty ochrany zvířat ve vybraných dílech předních zástupců biocentrismu

Lisková, Marie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2010

Studijní program: Humanitní studia
Studijní obor: Environmentální studia
Bakalářská práce: Podpora městské cyklistiky - porovnání měst Brno a Štýrský Hradec

Matuštík, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2010

Studijní program: Humanitní studia
Studijní obor: Environmentální studia
Bakalářská práce: Environmentální a biologické aspekty ve sci-fi literatuře

Polidar, Vladimír

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2009

Studijní program: Humanitní studia
Studijní obor: Environmentální studia
Bakalářská práce: Zen jakožto nástroj kultivace individuální environmentální uvědomělosti

Sovová, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2011

Studijní program: Humanitní studia
Studijní obor: Environmentální studia
Bakalářská práce: Environmentální angažovanost a dopady land artu v jeho počátcích

Sovová, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2011

Studijní program: Humanitní studia
Studijní obor: Environmentální studia
Bakalářská práce: Environmentální angažovanost a dopady land artu v jeho počátcích

Šafránek, Radan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2009

Studijní program: Humanitní studia
Studijní obor: Environmentální studia
Bakalářská práce: Význam rituálu pro hlubinnou ekologii

Zbořilová, Mariana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2011

Studijní program: Humanitní studia
Studijní obor: Environmentální studia
Bakalářská práce: Těhotenství a pověry. Stav od početí do porodu očima tří generací žen