Počet výsledků: 4

Fakulta
Fakulta sociálních studií
Obor/plán
FSS - Mezinárodní teritoriální studia: Genderová studia
zahrnout jen obhájené práce

Benadová, Pavla

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2010

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Genderová studia
Bakalářská práce: Feministický backlash v českém kontextu

Ketner, Richard

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2011

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Genderová studia
Bakalářská práce: Genderová reprodukce v komunitním centru pro mládež ze sociálně vyloučených komunit

Kňákalová, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2013

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Genderová studia
Bakalářská práce: Genderové kvóty v české politice a jejich reprezentace v médiích

Zmeškalová, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2010

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Genderová studia
Bakalářská práce: Otevřené vztahy: subverzivní potenciál nebo normativní konstrukce?