Počet výsledků: 4

Fakulta
Fakulta sociálních studií
Obor/plán
FSS - Humanitní environmentalistika: Genderová studia
zahrnout jen obhájené práce

Fabiánová, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2012

Studijní program: Humanitní environmentalistika
Studijní obor: Genderová studia
Bakalářská práce: Genderová reflexe přístupu k porodu ve Zdravotnických novinách

Glatzová, Marie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2020

Studijní program: Humanitní environmentalistika
Studijní obor: Genderová studia
Bakalářská práce: Vývoj a výchova dětí v homoparentálních rodinách očima sociálních aktérů a aktérek na portálu iDNES.cz

Jungová, Daniela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2010

Studijní program: Humanitní environmentalistika
Studijní obor: Genderová studia
Bakalářská práce: Prostituce jako akt násilí páchaného na ženách ve švédské legislativě

Suchánková, Alena

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2009

Studijní program: Humanitní environmentalistika
Studijní obor: Genderová studia
Bakalářská práce: Sociální podpora rodičovské péče v kontextu prosazování genderové rovnosti