Počet výsledků: 15

Fakulta
Fakulta sociálních studií
Obor/plán
FSS - Humanitní environmentalistika: Sociální politika a sociální práce
zahrnout jen obhájené práce

Ďaďová, Lucia

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2013

Studijní program: Humanitní environmentalistika
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Bakalářská práce: Psychické riziká ohrozujúce sociálnych pracovníkov vyplývajúce z práce s osobami závislými na nelegálnych nealkoholových návykových látkach

Dvořáková, Anežka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2008

Studijní program: Humanitní environmentalistika
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Bakalářská práce: Rodičovská skupina jako jedna z forem pomoci dětem s hyperaktivním chováním

Dvořáková, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2012

Studijní program: Humanitní environmentalistika
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Bakalářská práce: Mentální reprezentace motivace v práci se seniory

Imrichová, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2011

Studijní program: Humanitní environmentalistika
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Bakalářská práce: Problematika environmentální migrace v České republice

Kunová, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2009

Studijní program: Humanitní environmentalistika
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Bakalářská práce: Služby poskytované seniorům Pečovatelskou službou Trutnov

Muchová, Kamila

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2013

Studijní program: Humanitní environmentalistika
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Bakalářská práce: Polská menšina na Těšínském Slezsku v očích českých studentů středních škol

Procházková, Nikola

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2010

Studijní program: Humanitní environmentalistika
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Bakalářská práce: Klienti závislí na drogách a jejich motivace ke změně

Sedláková, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2013

Studijní program: Humanitní environmentalistika
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Bakalářská práce: Konstrukce práce s rodinou lidí s poruchou příjmu potravy

Szotáková, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2012

Studijní program: Humanitní environmentalistika
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Bakalářská práce: Životní situace nevidomých žen s dětmi

Šichnárková, Silvie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2013

Studijní program: Humanitní environmentalistika
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Bakalářská práce: Konstrukce přínosů a komplikací canisterapie při práci s dětmi se zdravotním postižením u canisasistentů a specialistů v pomáhajících profesích

Šimčíková, Alžběta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2013

Studijní program: Humanitní environmentalistika
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Bakalářská práce: Komunikace pomáhajících pracovníků s umírajícími pacienty dětské onkologie a jejich rodiči

Šulíková, Adéla

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2012

Studijní program: Humanitní environmentalistika
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Bakalářská práce: Sekundární prevence u lidí ohrožených předlužením v dluhovém poradenství

Taušová, Radka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2012

Studijní program: Humanitní environmentalistika
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Bakalářská práce: Hodnocení kvality práce v chráněných dílnách z pohledu osob se zdravotním postižením v Jihomoravském kraji

Vejmolová, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2013

Studijní program: Humanitní environmentalistika
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Bakalářská práce: Postoj personalistů k zaměstnávání žen ve věku od 18 do 30 let

Žabková, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2008

Studijní program: Humanitní environmentalistika
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Bakalářská práce: Vliv rozšiřujícího programu podpory interakce se sociálním prostředím K-centra Drug Azyl na uspokojování potřeb klientů s drogovou závislostí