Počet výsledků: 17

Výsledky se týkají zvoleného oboru GSK Genderová studia (bakalářské kombinované dvouoborové)
Fakulta
Fakulta sociálních studií
Obor/plán
FSS - Sociologie: Genderová studia
zahrnout jen obhájené práce

Bartošová, Šárka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2012

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Genderová studia
Bakalářská práce: Diskurz feminity časopisu Vlasta v období tzv. stalinizace československé společnosti

Černohorská, Vanda

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2009

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Genderová studia
Bakalářská práce: Reprezentace násilí v médiích (diskurzivní analýza)

Frantová, Pavlína

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2010

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Genderová studia
Bakalářská práce: Genderovanost kariérního postupu manažerek

Hlavoňová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2008

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Genderová studia
Bakalářská práce: Česko-slovenská hiphopová scéna optikou gender

Jůzlová, Iva

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2012

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Genderová studia
Bakalářská práce: Sociální konstrukce kojení jako nástroj k udržení symbolické nadvlády mužů

Kudelčíková, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2010

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Genderová studia
Bakalářská práce: Prezentácia maskulinity a feminity vo fotografiách on-line časopisu detského domova

Macenauer, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2010

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Genderová studia
Bakalářská práce: Sexuální orientace a související normativita v současném diskurzu české sexuologie

Minarovičová, Katarína

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2009

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Genderová studia
Bakalářská práce: Volba vzdělání a povolání z aspektu gender

Novodomská, Erika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2012

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Genderová studia
Bakalářská práce: Genderová analýza časopisu Pěkné bydlení

Pečivová, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2014

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Genderová studia
Bakalářská práce: Genderové aspekty šikany na pracovišti

Pernicová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2009

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Genderová studia
Bakalářská práce: Emo styl jako veřejná reprezentace genderu

Rendl, Daniela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2014

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Genderová studia
Bakalářská práce: Moc nad porodem

Rutková, Alice

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2008

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Genderová studia
Bakalářská práce: Ženy v manažerských pozicích

Říhová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2009

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Genderová studia
Bakalářská práce: Intimní partnerské násilí v kontextu diskusí o genderové symetrii

Šafránková Šídová, Erika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2010

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Genderová studia
Bakalářská práce: Dělání genderu v televizním pořadu Nahá jsi krásná

Trinkewitz, Zdeněk

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2009

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Genderová studia
Bakalářská práce: Sexualita v diskurzu sociologie, psychologie a sexuologie (přehledová studie)

Vácová, Jitka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2009

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Genderová studia
Bakalářská práce: Genderová analýza rozpočtu města