Počet výsledků: 7

Výsledky se týkají zvoleného oboru SOK Sociologie (bakalářské kombinované dvouoborové)
Fakulta
Fakulta sociálních studií
Obor/plán
FSS - Mediální a komunikační studia: Sociologie
zahrnout jen obhájené práce

Kolářová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2009

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obor: Sociologie
Bakalářská práce: Faktory formování mužské sociální identity dospívajících chlapců

Kołková, Karolina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2014

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obor: Sociologie
Bakalářská práce: Cohousing - spolubydleni: vztah mezi mistem /zpusobem bydleni a utvarenim komunity

Matochová, Jarmila

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2010

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obor: Sociologie
Bakalářská práce: Reflexe posunu výzkumných otázek ve výzkumech homoparentality – přehledová studie

Mikulášková, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2009

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obor: Sociologie
Bakalářská práce: Kdo jsou čeští nevěřící? Skrytá víra.

Mrhálek, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2015

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obor: Sociologie
Bakalářská práce: Sociální distance sociálně exkludovaných

Skýbová, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2013

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obor: Sociologie
Bakalářská práce: Participace katolických věřících na politickém životě v České republice

Štětinová, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2010

Studijní program: Mediální a komunikační studia
Studijní obor: Sociologie
Bakalářská práce: Identita umělce: Časopisecké reprezentace uměleckých identit