Počet výsledků: 1

Výsledky se týkají zvoleného oboru MVK Mezinárodní vztahy (bakalářské kombinované dvouoborové)
Fakulta
Fakulta sociálních studií
Obor/plán
FSS - Sociologie: Mezinárodní vztahy
zahrnout jen obhájené práce

Novosadová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2008

Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Mezinárodní vztahy
Bakalářská práce: Hodnocení české zahraniční pomoci Afghánistánu