Počet výsledků: 314

Fakulta
Fakulta sociálních studií
Obor/plán
FSS - Mezinárodní teritoriální studia: Evropská studia
zahrnout jen obhájené práce

Adamová, Karolína

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2012

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Evropská studia
Diplomová práce: Evropeizace zemědělských zájmových skupin v České republice

Antalová, Katarína

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2014

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Evropská studia
Diplomová práce: Možnosti presadzovania záujmov Bratislavského kraja v Bruseli a ich naplňovanie

Babák, David

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2017

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Evropská studia
Diplomová práce: Hodnocení současného nastavení regulace lobbingu v EU podle mezinárodních standardů stanovených nevládními organizacemi

Baďurová, Eliška

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2009

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Evropská studia
Diplomová práce: Postoj českých zájmových skupin k Evropské iniciativě pro transparentnost ve světle národní regulace lobby: sociální partneři

Baňasová, Natália

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2017

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Evropská studia
Diplomová práce: Komparácia Estónska a Slovenska vo vybraných oblastiach e-Governmentu so zameraním na napĺňanie cieľov EÚ

Barták, Dominik

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2017

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Evropská studia
Diplomová práce: Proměny zastoupení českých krajů v EU – případová studie Pardubického kraje

Bartoszová, Pavla

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2013

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Evropská studia
Diplomová práce: Reflexe problematických aspektů těžby břidlicového plynu ve strategických dokumentech a legislativě Evropské unie a Polska

Bartošová, Aneta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2020

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Evropská studia
Diplomová práce: Socializace soudce na Evropském soudu pro lidská práva

Bartušková, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2020

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Evropská studia
Diplomová práce: Voter Turnout in the 2019 European Parliament Elections: Do Differences in Electoral Systems Matter?

Bazgierová, Pavla

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2019

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Evropská studia
Diplomová práce: Sólový hráč: Specifický případ prosazování zájmů Moravskoslezského kraje při EU

Bednáriková, Pavla

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2015

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Evropská studia
Diplomová práce: Postoje obchodních a environmentálních zájmových skupin ke klimaticko-energetickému balíčku EU

Belianská, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2014

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Evropská studia
Diplomová práce: Integračné posuny v oblasti európskej energetickej politiky

Benda, Vojtěch

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2012

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Evropská studia
Diplomová práce: Integrace Turecka do EU: vliv členských zemí a institucí

Benešová, Jitka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2011

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Evropská studia
Diplomová práce: Interregionalismus ve vnějších vztazích Evropské unie

Benetinová, Tibora

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2011

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Evropská studia
Diplomová práce: Evropeizace programatiky politických stran ve Spojeném království

Beňková, Dominika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2020

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Evropská studia
Diplomová práce: Europeizácia programatiky slovenských politických strán po vstupe do Európskej únie

Bernátová, Lucia

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2012

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Evropská studia
Diplomová práce: Vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Arabská jar v Egypte

Bielik, Ivan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2015

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Evropská studia
Diplomová práce: Účinnosť komunikácie a nástrojov kontroly v Európskom parlamente

Bielská, Luisa

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2010

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Evropská studia
Diplomová práce: Evropeizace české obranné politiky a Armády ČR

Blahušiak, Igor

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2008

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Evropská studia
Diplomová práce: Postavenie Európskeho parlamentu v priebehu vývoja európskej integrácie – analýza príkladu ustanovenia Európskej komisie