Počet výsledků: 1

Výsledky se týkají zvoleného oboru MVA Mezinárodní vztahy (angl.) (doktorské kombinované)
Fakulta
Fakulta sociálních studií
Obor/plán
FSS - Mezinárodní teritoriální studia (čtyřleté): Mezinárodní vztahy (angl.)
zahrnout jen obhájené práce

Walter, Aaron

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2014

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia (čtyřleté)
Studijní obor: Mezinárodní vztahy (angl.)
Disertační práce: Comparison of US foreign policy in the Middle East by American presidents: Republican and Democratic Approaches