Počet výsledků: 582

Výsledky se týkají zvoleného oboru PS Psychologie (magisterské navazující prezenční jednooborové)
Fakulta
Fakulta sociálních studií
Obor/plán
FSS - Psychologie: Psychologie
zahrnout jen obhájené práce

Alexová, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2019

Studijní program: Psychologie
Studijní obor: Psychologie
Diplomová práce: Konflikty s rodiči, vazbová hierarchie a afektivita v adolescenci: Role spolurodičovství

Ammer, Jiří

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2017

Studijní program: Psychologie
Studijní obor: Psychologie
Diplomová práce: Qualitative research of attachment relationships in homoparental families

Andělová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2011

Studijní program: Psychologie
Studijní obor: Psychologie
Diplomová práce: Láska a vztahová údržba v manželstvích seniorů

Andrlová, Pavla

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2020

Studijní program: Psychologie
Studijní obor: Psychologie
Diplomová práce: Systemická terapie klienta s depresivní symptomatikou: Systematická případová studie

Bachnová, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2015

Studijní program: Psychologie
Studijní obor: Psychologie
Diplomová práce: Vplyv poradia narodenia na rysy osobnosti, citovú väzbu a spokojnosť v partnerskom vzťahu

Bachroníková, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2016

Studijní program: Psychologie
Studijní obor: Psychologie
Diplomová práce: Skúsenosť ľudí s nešpecifickými črevnými zápalmi: Interpretatívna fenomenologická analýza

Balabánová, Věra

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2007

Studijní program: Psychologie
Studijní obor: Psychologie
Diplomová práce: Vztah mezi vnímaným způsobem výchovy v rodině a sebehodnocením raných adolescentů

Balcarová, Adéla

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2015

Studijní program: Psychologie
Studijní obor: Psychologie
Diplomová práce: Odraz religiozity a spirituality psychoterapeuta v jeho práci s klienty s život ohrožujícím onemocněním

Bareš, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2012

Studijní program: Psychologie
Studijní obor: Psychologie
Diplomová práce: Projekt KOST - edukační experiment

Bareš, Vratislav

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2009

Studijní program: Psychologie
Studijní obor: Psychologie
Diplomová práce: Stereotyp osob se získaným těžkým postižením zraku

Bednárová, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2017

Studijní program: Psychologie
Studijní obor: Psychologie
Diplomová práce: Sociálně žádoucí odpovědi v dotazníku PSSI v kontextu výběrového řízení do policejního sboru ČR

Bednaříková, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2013

Studijní program: Psychologie
Studijní obor: Psychologie
Diplomová práce: Strategie harmonizace rodinného a pracovního života matek manažerek

Bejček, Josef

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2006

Studijní program: Psychologie
Studijní obor: Psychologie
Diplomová práce: Kde končí dospívání a kde začíná dospělost? (Přechod do dospělosti pohledem mladých mužů)

Beránek, Daniel

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2009

Studijní program: Psychologie
Studijní obor: Psychologie
Diplomová práce: Aktualizace východisek a možností pozitivní psychologie

Beranová, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2010

Studijní program: Psychologie
Studijní obor: Psychologie
Diplomová práce: Rizikové faktory užívání návykových látek u adolescentů: moderační vliv stylů identity

Bernatová, Karolína

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2019

Studijní program: Psychologie
Studijní obor: Psychologie
Diplomová práce: Efekt sdělení účelu použitých metod na výkon v psychologických metodách: Příklad ROCF

Bernátová, Terézia

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2014

Studijní program: Psychologie
Studijní obor: Psychologie
Diplomová práce: Vztah emočního uvědomění a sebekontroly u jídla

Beťáková, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2011

Studijní program: Psychologie
Studijní obor: Psychologie
Diplomová práce: Vztah duchovního učitele a jeho žáka: fenomenologická analýza

Blažejovská, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2017

Studijní program: Psychologie
Studijní obor: Psychologie
Diplomová práce: Mindfulness a citová vazba ve vztahu – nové perspektivy a využití v leadershipu

Blažková, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2012

Studijní program: Psychologie
Studijní obor: Psychologie
Diplomová práce: Kyberšikana mezi dospívajícími: copingové strategie