Zobrazuje se jen prvních 2000 výsledků. Zkuste vyhledávání více omezit.

Počet výsledků: 15348

Fakulta
Přírodovědecká fakulta
zahrnout jen obhájené práce

Adamovič, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Experimentální biologie
Studijní obor: Molekulární biologie a genetika
Bakalářská práce: Význam transkripčních faktorů při vzniku a progresi B-buněčných malignit

Adensamová, Marie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství biologie pro střední školy
Studijní plán: Učitelství biologie pro střední školy
Diplomová práce: Flóra dolní části údolí Rakovnického potoka (Křivoklátsko)

Al Kirbiová, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Molekulární biologie a genetika
Studijní plán: Molekulární biologie a genetika
Diplomová práce: Molekulární charakterizace antivirového účinku inhibitorů viru klíšťové encefalitidy

Al Tukmachi, Dagmar

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Biochemie
Diplomová práce: NRAS mutace u pacientů s akutní myeloidní leukémií

Andrejčinová, Ivana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Biochemie
Diplomová práce: Vliv aktivace PRR receptorů na diferenciaci, obměnu a osud monocytů

Antlová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Historie české geometrické terminologie

Antonínová, Dominika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Matematická biologie a biomedicína
Studijní plán: Epidemiologie a modelování
Bakalářská práce: Metody výpočtu reprodukčního čísla u infekčních onemocnění

Anýžová, Aneta

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Aplikovaná biochemie
Studijní obor: Aplikovaná biochemie
Bakalářská práce: Renální karcinom: biologie, léčba a proteinové biomarkery

Arcidiacono, Orazio Angelo

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Studijní plán: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Disertační práce: Epigenetické znaky diferenciace embryonálních kmenových buněk do kardiomyocytů

Arishaka, Yuliia

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Experimentální biologie
Studijní obor: Molekulární biologie a genetika
Bakalářská práce: Struktura savčích telomer a zapojení epigenetických mechanismů do jejich regulace

Auermüllerová, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Biologie se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Možnosti využití orientačního běhu ve výuce.

Babáš, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Biochemie
Diplomová práce: Testování inhibitorů metyltransferázy pomocí počítačových simulací

Bábíková, Štěpánka

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Mikrobiologie
Studijní plán: Mikrobiologie
Diplomová práce: Identifikace metanogenních archaea v sedimentech antarktických jezer

Babirádová, Terézia

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Aplikovaná a environmentální geologie
Studijní plán: Aplikovaná a environmentální geologie
Bakalářská práce: Mineralogické a gemologické studium dvojbarevného grosuláru z Lelatema Hills, Tanzánie

Bačovská, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Experimentální a molekulární biologie
Studijní plán: Molekulární biologie a genetika
Bakalářská práce: Filopodia a jejich role v buněčné signalizaci

Bačovský, Daniel

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Životní prostředí regionu Litovelsko v gymnaziální výuce

Bačovský, Daniel

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství biologie pro střední školy
Studijní plán: Učitelství geografie a kartografie pro střední školy
Diplomová práce: Trvale udržitelný rozvoj litovelského regionu. Rozvoj kompetencí žáků gymnázií.

Bačovský, Václav

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Studijní plán: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Disertační práce: Genetika a epigenetika pohlavních chromozomů u Silene latifolia

Badin, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Chemie
Studijní plán: Analytická chemie
Diplomová práce: Luminiscenční vlastnosti nanočástic v deuterované vodě

Baďurová, Klára

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Lékařská genetika a molekulární diagnostika
Studijní plán: Lékařská genetika a molekulární diagnostika
Bakalářská práce: Waldenströmova makroglobulinémie