Počet výsledků: 10

Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Geologie: Geologie pro kombinaci s archeologií

Adameková, Katarína

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie pro kombinaci s archeologií
Bakalářská práce: Geoarcheologie sedimentárního profilu ve Výpustku v kontextu jeskyní Moravského krasu

Bobula, Ondrej

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie pro kombinaci s archeologií
Bakalářská práce: Sladkovodní karbonáty Zapadních Karpat a jejich výskyt na lokalitě Santovka

Filová, Barbora Daniela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie pro kombinaci s archeologií
Bakalářská práce: Dlouhodobé sledování výukového vrtu v areálu PřF MU

Jarošová, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2010

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie pro kombinaci s archeologií
Bakalářská práce: Environmentální přístup ke studiu výplní archeologických objektů

Müller, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2012

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie pro kombinaci s archeologií
Bakalářská práce: Geoelektrické metody aplikované na vybraných fortifikovaných lokalitách na Moravě

Novotný, Jaroslav

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie pro kombinaci s archeologií
Bakalářská práce: Petroarcheologické určení kamenných štípaných artefaktů z příkopu rondelu v Těšeticích-Kyjovicích

Petřík, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2008

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie pro kombinaci s archeologií
Bakalářská práce: Geologie širšího okolí lokality Tell Abrid v severovýchodní Sýrii

Uhlířová, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2008

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie pro kombinaci s archeologií
Bakalářská práce: Geologická pozice gravettských lokalit na Moravě - současný stav

Valová, Pavlína

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2007

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie pro kombinaci s archeologií
Bakalářská práce: Geologické a petrografické výzkumy na neolitickém sídlišti Těšetice-Kyjovice u Znojma se zřetelem na kvartérní sedimenty

Žaludková, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2007

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie pro kombinaci s archeologií
Bakalářská práce: Troubsko-Veselka: laténské osídlení se zřetelem k přírodním poměrům