Počet výsledků: 68

Výsledky se týkají 2 oborů/plánů studia
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Geologie: Geologie aplikovaná a environmentální
zahrnout jen obhájené práce

Bánovský, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie aplikovaná a environmentální
Bakalářská práce: Odvození stabilitních diagramů pro ferráty

Bartoňová, Kamila

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie aplikovaná a environmentální
Bakalářská práce: Hydrotermální procesy v lomu Mirošov

Bízová, Josefína

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie aplikovaná a environmentální
Bakalářská práce: Vývoj podzemního odtoku z části vnějších Západních Karpat

Bochňová, Petrana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie aplikovaná a environmentální
Bakalářská práce: Krystalinita křemene jako potenciální indikátor provenience silicitových artefaktů

Božičevičová, Adéla

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie aplikovaná a environmentální
Bakalářská práce: Míra ovlivnění povrchové vodoteče důlními vodami v oblasti hornoslezské pánve

Bukovský, Viktor

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie aplikovaná a environmentální
Bakalářská práce: Hydrogeologické poměry lokality deponií ložiskových hald u Chvaletic

Buršíková, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie aplikovaná a environmentální
Bakalářská práce: Geochemická charakteristika menších toků brněnské aglomerace

Dalajková, Iveta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie aplikovaná a environmentální
Bakalářská práce: Samočistící schopnost vod jeskynního prostředí Býčí skála

Dragounová, Blanka

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie aplikovaná a environmentální
Bakalářská práce: Vyhodnocení inženýrskogeologického průzkumu pro objekt občanské vybavenosti

Drnovec, Jiří

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie aplikovaná a environmentální
Bakalářská práce: Stanovení přírodních zdojů podzemních vod za účelem rozšíření stávajícího prameniště Ves Touškov

Dubjelová, Nikoleta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie aplikovaná a environmentální
Bakalářská práce: Analýza tvaru lebky recentních a fosilních varanů užitím metod 2D geometrické morfometrie

Dušek, Václav

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie aplikovaná a environmentální
Bakalářská práce: Terénní průzkum míst pro založení stožárů vysokého napětí mezi Uherským Brodem a Slavičínem

Dzvinčuková, Dominika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie aplikovaná a environmentální
Bakalářská práce: Hydrogeologické poměry lokality Řež u Prahy

Fojtík, Stanislav

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie aplikovaná a environmentální
Bakalářská práce: Obsah těžkých kovů v půdách oblasti bývalého dolu Dubňany

Fojtík, Vít

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie aplikovaná a environmentální
Bakalářská práce: Hydrotermální procesy na ložisku vápenců Kotouč u Štramberka - charakteristika a typy fluid

Grabovski, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie aplikovaná a environmentální
Bakalářská práce: Nb,Ta-oxidy z anatektických pegmatitů Českomoravské vrchoviny, Česká Republika

Hanáček, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie aplikovaná a environmentální
Bakalářská práce: Mineralogie strusek po zpracování železa z Hamrů nad Sázavou

Havlík, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie aplikovaná a environmentální
Bakalářská práce: Bakteriální znečištění zdroje podzemních vod

Holečková, Sabina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie aplikovaná a environmentální
Bakalářská práce: U-Mo mineralizace v granitoidech masivu Gattar v Egyptě

Holzer, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie aplikovaná a environmentální
Bakalářská práce: Testování metodiky přípravy vzorků bentonitů pro stanovení porozity