Počet výsledků: 159

Výsledky se týkají zvoleného oboru OM Obecná matematika (bakalářské prezenční jednooborové)
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Matematika: Obecná matematika
zahrnout jen obhájené práce

Baláž, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Obecná matematika
Bakalářská práce: Simpliciální homologie

Baletková, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2010

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Obecná matematika
Bakalářská práce: Iterační metody pro řešení systému lineárních rovnic

Bartoňová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2013

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Obecná matematika
Bakalářská práce: Po částech testovatelné jazyky

Boček, Tadeáš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Obecná matematika
Bakalářská práce: Konvergence

Bráblík, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Obecná matematika
Bakalářská práce: Metody doplňování dat v klimatických modelech

Cícha, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2009

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Obecná matematika
Bakalářská práce: Řídké matice a jejich použití v numerické matematice

Coufalík, Marek

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Obecná matematika
Bakalářská práce: Homotopická teorie typů

Čepil, Adam

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Obecná matematika
Bakalářská práce: Základy konformní geometrie

Černá, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2013

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Obecná matematika
Bakalářská práce: Spojitost v topologických, metrických a normovaných lineárních prostorech

Černý, Ondřej

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2009

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Obecná matematika
Bakalářská práce: Faktorizace matic

Čupera, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2007

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Obecná matematika
Bakalářská práce: Modely rozpouštění

Darmovzal, Ondřej

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Obecná matematika
Bakalářská práce: Bernoulliova čísla

Demenchuk, Vladislav

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Obecná matematika
Bakalářská práce: Základy nestandardní analýzy

Dluhoš, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2010

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Obecná matematika
Bakalářská práce: FitzHugh-Nagumův model šíření vzruchu v neuronu

Dobrovič, Adam

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Obecná matematika
Bakalářská práce: Rozšířený Kuhnův poker

Doležal, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Obecná matematika
Bakalářská práce: Polycyklické grupy

Dostálová, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2013

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Obecná matematika
Bakalářská práce: Funkce s konečnou variací

Doucha, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2007

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Obecná matematika
Bakalářská práce: Homogenní množiny

Družbíková, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2012

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Obecná matematika
Bakalářská práce: Řetězové zlomky a diferenční rovnice

Dufková, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2010

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Obecná matematika
Bakalářská práce: Spojité logistické modely růstu populací