Počet výsledků: 827

Výsledky se týkají 2 oborů/plánů studia
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Biochemie: Biochemie
zahrnout jen obhájené práce

Adámik, Matej

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2011

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Biochemie
Bakalářská práce: Interakce mutantních forem p53 s nádorovými supresory p63 a p73

Adamus, Marek

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2012

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Biochemie
Bakalářská práce: Exprese lidských glykosyltransferas v kvasinkách s upravenou glykosylací

Adamusová, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2011

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Biochemie
Bakalářská práce: Vztah mezi alelou HLA B27 a degenerativním onemocněním bederní páteře

Al Tukmachi, Dagmar

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Biochemie
Bakalářská práce: Sledování hladin isoflavonoidů v jogurtech v závislosti na době zrání

Alaxinová, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Biochemie
Bakalářská práce: Studium časoprostorových interakcí cytokininu a etylénu u Arabidopsis

Ambrůzová, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2010

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Biochemie
Bakalářská práce: Význam mikroRNA v patogenezi Crohnovy choroby a jejich potenciální využití ke zpřesnění diagnostiky

Andrejčinová, Ivana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Biochemie
Bakalářská práce: Sledování kinetiky odbourávání jetelových isoflavonů v závislosti na jejich dávce

Andrejs, Jiří

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2009

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Biochemie
Bakalářská práce: Strukturní analýza proteinů pomocí NMR spektroskopie

Anteková, Karin

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Biochemie
Bakalářská práce: Metody studia telomerových proteinů rostlin

Babánková, Bára

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Biochemie
Studijní plán: Biochemie
Bakalářská práce: Porovnání metod sekvenace nové generace pro detekci prediktivních markerů u nádorových onemocnění

Babáš, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Biochemie
Bakalářská práce: Polymorfizmy kandidátních genů pro schizofrenii a morfologie sítnice měřená pomocí OCT

Babinský, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2007

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Biochemie
Bakalářská práce: Interakce alkaloidu berberinu s d(AAGAATTCTT)2

Bábovská, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2013

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Biochemie
Bakalářská práce: Proteiny rodiny thymosinů a jejich úloha v tumorigenezi

Babuliaková, Elena

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2011

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Biochemie
Bakalářská práce: Molekulární podstata vnímání teplotního stresu v rostlinách

Bačíková, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2006

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Biochemie
Bakalářská práce: Autoimunitní onemocnění se zaměřením na roztroušenou sklerózu

Baláži, Adrián

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Biochemie
Bakalářská práce: Identifikace oblasti zodpovědné za interakci ELR proteinu s elicitiny

Balík, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2009

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Biochemie
Bakalářská práce: 8-hydroxy-2-deoxyguanosin jako marker oxidačního poškození

Balvan, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2011

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Biochemie
Bakalářská práce: Analýza vybraných nádorových markerů pomocí qRT-PCR

Banáš, Dominik

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Biochemie
Bakalářská práce: Struktura a funkce flavinreduktas

Baráková, Iveta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2011

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Biochemie
Bakalářská práce: Zavedení stanovení olova v biologickém materiálu (sérum, erytrocyty) metodou AAS-elektrotermická atomizace