Počet výsledků: 5

Výsledky se týkají zvoleného oboru TEOR Teoretická fyzika a astrofyzika (magisterské navazující kombinované jednooborové)
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Fyzika: Teoretická fyzika a astrofyzika
zahrnout jen obhájené práce

Blažek, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Teoretická fyzika a astrofyzika
Diplomová práce: Automatizace zpracování a analýzy fotometrických dat tranzitujících exoplanet z IČ přístroje HAWK-I observatoře ESO

Kurfürst, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2010

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Teoretická fyzika a astrofyzika
Diplomová práce: Astrofyzika supernov

Ševčík, Radek

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2010

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Teoretická fyzika a astrofyzika
Diplomová práce: Spektroskopické studium dvojhvězdy V436 Per

Tichý, Miloš

(obhajoba byla úspěšná, ale titul Mgr. nebyl udělen, protože studium bylo ukončeno neúspěšně)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2009

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Teoretická fyzika a astrofyzika
Diplomová práce: Hl'adanie predobjavových pozícií transneptúnských telies s použitím archívu teleskopu KLENOT

Vašulka, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Teoretická fyzika a astrofyzika
Diplomová práce: Rovinné Einsteinovy-Maxwellovy vlny