Počet výsledků: 186

Výsledky se týkají 2 oborů/plánů studia
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Chemie: Analytická chemie
zahrnout jen obhájené práce

Abdassalam, Aesha

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2009

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytická chemie
Diplomová práce: Supramolecules and nano gold.Mass spectrometric and capillary electrophoretic study

Abduslam, Zainab Abu

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2007

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytická chemie
Diplomová práce: Umělé neuronové sítě v chemii

Abobaker, Dheba

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2007

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytická chemie
Diplomová práce: Capillary Electrophoresis of Cucurbiturils

Adámek, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2010

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytická chemie
Diplomová práce: Analytické aplikace NIR laserových diod

Badin, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Chemie
Studijní plán: Analytická chemie
Diplomová práce: Luminiscenční vlastnosti nanočástic v deuterované vodě

Bahelková, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Chemie
Studijní plán: Analytická chemie
Diplomová práce: Distribuce prvků v rostlinných materiálech

Baliak, Patrik

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytická chemie
Diplomová práce: Nanočástice v molekulové spektroskopii

Bartošková, Marie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytická chemie
Diplomová práce: Využití ITP v environmentální a elementární analýze

Bařinová, Magda

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytická chemie
Diplomová práce: Spektrometrie laserem buzeného plazmatu LIBS ve spojení s laserovou ablací - ICP OES

Bednařík, Antonín

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2010

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytická chemie
Diplomová práce: Stanovení rtuti ve vodním ekosystému

Bělehrad, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytická chemie
Diplomová práce: Charakterizace esterů cholesterolu desorpční hmotnostní spektrometrií za účasti nanočástic

Bosáková, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytická chemie
Diplomová práce: Studium akustického signálu ve spektrometrii laserem buzeného plazmatu (LIBS)

Boško, Roman

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Chemie
Studijní plán: Analytická chemie
Diplomová práce: Analytické metody pro stanovení alkoholů ve směsi

Brodová, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2007

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytická chemie
Diplomová práce: Možnosti zakoncentrování a frakcionace amfolytů na přístroji EA 100 (Villa Labeco, SR) s off-line detekcí

Brožková, Hana

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Chemie
Studijní plán: Analytická chemie
Diplomová práce: Chemická charakterizace foton-upkonverzních nanočástic s využitím stanovení molární koncentrace metodou přímého počítání

Březina, Adam

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Chemie
Studijní plán: Analytická chemie
Diplomová práce: Vliv silniční dopravy na obsah polyaromatických uhlovodíků v půdě

Březina, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2010

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytická chemie
Diplomová práce: Elektromigrační techniky v analýze chelatujících činidel

Buček, Pavel

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2008

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytická chemie
Diplomová práce: Použití pokročilých chemometrických technik pro výzkum struktury DNA

Bugdolová, Sandra

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Chemie
Studijní plán: Analytická chemie
Diplomová práce: Využití elektromigračních technik pro analýzu potravinářských vzorků

Bzůrová, Jitka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2007

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytická chemie
Diplomová práce: Speciace arsenu ve vzorcích životního prostředí