Počet výsledků: 1

Výsledky se týkají zvoleného oboru FYGR Fyzická geografie (doktorské kombinované)
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Geografie (čtyřleté): Fyzická geografie
zahrnout jen obhájené práce

Rypl, Jiří

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2013

Studijní program: Geografie (čtyřleté)
Studijní obor: Fyzická geografie
Disertační práce: Reliéf Pohořské hornatiny (Novohradské hory) se zaměřením na rozšíření kryogenních tvarů