Počet výsledků: 6

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Geografie (čtyřleté): Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země
zahrnout jen obhájené práce

Bohovic, Roman

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Geografie (čtyřleté)
Studijní obor: Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země
Disertační práce: Časopriestorová dynamika fenológie v Strednej Ázii s využitím metód diaľkového preiskumu Zeme

Duda, Petr

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Geografie (čtyřleté)
Studijní obor: Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země
Disertační práce: Pervazivní kartografie: teorie, metody a aplikace v oblasti zpracování hlukových dat

Herman, Lukáš

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Geografie (čtyřleté)
Studijní obor: Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země
Disertační práce: User Issues of Interactive 3D Geovisualizations

Kolisko, Pavel

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Geografie (čtyřleté)
Studijní obor: Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země
Disertační práce: Teorie fuzzy modelů a jejich využití a interpretace pro rozvoj cykloturistiky v Jihomoravském kraji

Russnák, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Geografie (čtyřleté)
Studijní obor: Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země
Disertační práce: Pokročilé metody datové analýzy a kartografické vizualizace

Vrbík, Daniel

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Geografie (čtyřleté)
Disertační práce: Koncept neokartografie ve studiu starých map